ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

  കമ്പനി പേര്: Tarzan(shanghai)Machinery Technology Co.,LTD

  Tel: +86 21 37560508

  ഫോൺ (ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ): +86-13795222925

  E-Mail: tarzan@shtarzan.com

  Zip: 201411

  Address: No. 1188 Fengliang Rd, Fengcheng Town, Fengxian Dist, Shanghai 201411, China